Cercar
Arxiu Municipal - Can Bordils
Arxiu_sala_buidaL'Arxiu és viu!HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (CONSULTA EN SALA)

  • De dilluns a divendres: amb cita prèvia


arxiu@palma.cat


Més informació a cultura.palma.cat


Història de l'edifici

Can Bordils està situat en una de les principals cruïlles de la ciutat antiga. Els orígens de la casa es remunten, com a mínim, a l'època islàmica. En temps de la conquesta cristiana de 1229 pertanyia a un jueu anomenat Maimó Beniferaix. Des del segle XV fou la casa dels Sureda-Zanglada. Després passà als Bordils (s. XVII-XIX) i, d'aquests, als Villalonga-Escalada (s. XIX-XX). Les dues finestres renaixentistes de la façana estan decorades amb les armes dels Sureda i els seus successius enllaços amb els Moyà i els Zanglada.

Sobre la casa es recolza l'arc de l'Almudaina. Es correspon amb una de les portes de la ciutat romana (Palma). Restes de la murada romana es mostren descobertes a la façana lateral de Can Bordils. Aquella ciutat originària pervisqué com un nucli tancat dins una ciutat islàmica més àmplia, recinte conegut com a Almudaina, nom que pren del palau dels valís de Mayurqa.


Serveis principals
  • Sala de consulta (fons documentals històrics i administratius)
  • Informació sobre llicències d'obres (fins al 1991) i d'activitats (fins al 1996)
  • Biblioteca auxiliar especialitzada
  • Accés a les bases de dades dels fons documentals i fotogràfics
  • Reproducció digital de documents (subjecta a les ordenances municipals vigents de preus públics) 
  • Sala d'exposició permanent de fons arxivístics municipals
  • Assessorament a la ciutadania, presencial i mitjançant l'adreça de correu electrònic arxiu@palma.cat
  • Publicació de la col·lecció Rúbrica, com a eina de difusió dels fons arxivístics municipals 


Altres dades d'interès:

Història de l'Arxiu

Arran de la conquesta catalana de Jaume I d'Aragó de 1229, l'organització administrativa de l'illa de Mallorca es caracteritza per la institució de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, que exercia jurisdicció sobre tota l'illa i tenia la seva seu al mateix lloc que l'edifici de l'actual Ajuntament. Aquesta quedà abolida amb les reformes borbòniques de 1718, quan es creà a la capital un ajuntament amb competències únicament sobre el mateix municipi. No obstant això, davant la necessitat de fer front a alguns problemes d'àmbit general (sanitat, quintes, abastaments, etc.) continuà funcionant com a institució representativa del Regne juntament amb els dos càrrecs de síndics forans, que es mantingueren fins a la implantació de la Diputació Provincial en el segle XIX.

L'any 1851, per disposició del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques es creà l'Arxiu Històric de les Balears, que havia de custodiar tots els fons que pertanyien a l'antic Regne de Mallorca. Així, al mateix edifici es mantingueren dos arxius, el pròpiament municipal i el del Regne de Mallorca. Aquest darrer es traslladà a la Casa de Cultura el 1955.

L'Arxiu Municipal de Palma custòdia bàsicament documentació sobre la ciutat des de 1718, encara que una part fa referència a tota l'illa fins el 1836. També conté documentació de l'antiga Universitat perquè en el moment del trasllat dels seus fons es produí alguna confusió i part dels fons quedaren a la casa consistorial. Al contrari, d'altres que eren pròpiament municipals s'integraren amb els anteriors i es localitzen actualment a l'Arxiu del Regne de Mallorca.

L'Arxiu estigué situat al tercer pis de l'Ajuntament, fins que el 1998 s'ubicà a la seu actual, l'edifici històric rehabilitat de Can Bordils, que compta amb dipòsits d'arxiu, zones de despatxos, taller de restauració i sala de consulta de documentació per atendre les persones usuàries.


Adreça
Carrer  de l'Almudaina, 9 Local:Can Bordils.
07001 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 22 59 63
Fax: 971 22 59 36
Correu electrònic: arxiu@palma.cat

Galeria multimedia
Imatges
Arxiu_serveis Arxiu_història Arxiu_Can Bordils

Data darrera modificació: 3 de gener de 2022

© Cultura Carrer de l'Almudaina 7-A. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971720144 | Fax: 971716474 Correu electrònic: cultura@palma.cat