Cercar
Arxiu Municipal
Arxiu_serveis

A partir del dia 03/04/2012, i amb caràcter permanent, l'edifici de Ca'n Bordils donarà a conèixer a turistes i residents, de forma gratuïta, una mostra representativa de tots els seus fons, tant municipals com d'altres institucions, familiars, col·leccions o fons fotogràfic. Des de 1206 fins a l'actualitat.

HORARI D'OFICINA
De dilluns a divendres: de 8 a 15 h

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (CONSULTA EN SALA)
SETEMBRE-JUNY
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dilluns i dimecres: de 16.15 a 19.45 h
JULIOL I AGOST
De dilluns a dijous: de 9 a 14 h

Història de l'edifici

Can Bordils està situat en una de les principals cruïlles de la ciutat antiga. Els orígens de la casa es remunten, com a mínim, a l'època islàmica. En temps de la conquesta cristiana de 1229 pertanyia a un jueu anomenat Maimó Beniferaix. Des del segle XV fou la casa dels Sureda-Zanglada. Després passà als Bordils (s. XVII-XIX) i, d'aquests, als Villalonga-Escalada (s. XIX-XX). Les dues finestres renaixentistes de la façana estan decorades amb les armes dels Sureda i els seus successius enllaços amb els Moyà i els Zanglada.

Sobre la casa es recolza l'arc de l'Almudaina. Es correspon amb una de les portes de la ciutat romana (Palma). Restes de la murada romana es mostren descobertes a la façana lateral de Can Bordils. Aquella ciutat originària pervisqué com un nucli tancat dins una ciutat islàmica més àmplia, recinte conegut com a Almudaina, nom que pren del palau dels valís de Mayurqa.


Serveis principals
 • Sala de consulta
 • Biblioteca auxiliar amb 6.350 ítems
 • Hemeroteca amb 67 títols de premsa publicats entre 1825 i 1988
 • Accés informàtic a bases de dades dels inventaris i a l'arxiu fotogràfic digitalitzat
 • Reproducció de documents mitjançant fotocòpies, digitalització i fotografia digital
 • Sala d'exposicions temporals
 • Sala de conferències amb l'equip corresponent: megafonia, pantalla, projector de diapositives i de transparències, retroprojector, etc.
 • Assessorament i guia als usuaris a les pròpies dependències, per correu, telèfon o correu electrònic
 • Web
 • Préstec intern de documents a les oficines municipals
 • Col·laboració a exposicions mitjançant assessorament i préstec de documents
 • Visites guiades concertades
 • Publicacions: Col·lecció Rúbrica


Altres dades d'interès:

Història de l'Arxiu

Arran de la conquesta catalana de Jaume I d'Aragó de 1229, l'organització administrativa de l'illa de Mallorca es caracteritza per la institució de la Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, que exercia jurisdicció sobre tota l'illa i tenia la seva seu al mateix lloc que l'edifici de l'actual Ajuntament. Aquesta quedà abolida amb les reformes borbòniques de 1718, quan es creà a la capital un ajuntament amb competències únicament sobre el mateix municipi. No obstant això, davant la necessitat de fer front a alguns problemes d'àmbit general (sanitat, quintes, abastaments, etc.) continuà funcionant com a institució representativa del Regne juntament amb els dos càrrecs de síndics forans, que es mantingueren fins a la implantació de la Diputació Provincial en el segle XIX.

L'any 1851, per disposició del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques es creà l'Arxiu Històric de les Balears, que havia de custodiar tots els fons que pertanyien a l'antic Regne de Mallorca. Així, al mateix edifici es mantingueren dos arxius, el pròpiament municipal i el del Regne de Mallorca. Aquest darrer es traslladà a la Casa de Cultura el 1955.

L'Arxiu Municipal de Palma custòdia bàsicament documentació sobre la ciutat des de 1718, encara que una part fa referència a tota l'illa fins el 1836. També conté documentació de l'antiga Universitat perquè en el moment del trasllat dels seus fons es produí alguna confusió i part dels fons quedaren a la casa consistorial. Al contrari, d'altres que eren pròpiament municipals s'integraren amb els anteriors i es localitzen actualment a l'Arxiu del Regne de Mallorca.

L'Arxiu estigué situat al tercer pis de l'Ajuntament, fins que el 1988 s'ubicà a la seu actual, l'edifici històric rehabilitat de Can Bordils, que compta amb dipòsits de documentació, zones de despatxos, taller de restauració i espais d'accés públic per atendre els usuaris i realitzar les activitats de difusió.


Adreça
Carrer  de l'Almudaina, 9 Local:Can Bordils.
07001 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 22 59 63
Fax: 971 22 59 36
Correu electrònic: arxiu@palma.cat
Període d'apertura
Horari:

HORARI D'OFICINA
De dilluns a divendres: de 8 a 15 h

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (CONSULTA EN SALA)
SETEMBRE-JUNY
De dilluns a divendres: de 9 a 14 h
Dilluns i dimecres: de 16.15 a 19.45 h
JULIOL I AGOST
De dilluns a dijous: de 9 a 14 hGaleria multimedia

Data darrera modificació: 11 de juliol de 2017

© Cultura Carrer de l'Almudaina 7-A. 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971720144 | Fax: 971716474 Correu electrònic: cultura@palma.cat